En veiledning for
politikere om folkehelse

I folkehelseloven er både kommuner og fylkeskommuner gitt et betydelig folkehelseansvar. «Ta vare på velgerne dine» er en politikeropplæring som skal bevisstgjøre folkevalgte om dette ansvaret, og ikke minst gi kunnskap og inspirasjon til hvordan man som politiker best kan forvalte det.

Det overordnede budskapet i politikeropplæringen er at helse skapes andre steder enn i helsesektoren. For å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel, og dermed forebygger heller enn å reparere, er det helt essensielt at alle politikere har velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. Ikke bare de som har helse som politisk fag- og interessefelt.

En sunn og glad befolkning er kommunens viktigste kapital!

‘Ta vare på velgerne dine’ er utviklet av Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. En ny politikeropplæring vil være klart i begynnelsen av 2016!